=

en-LIIKUNTA LISÄÄ ITSELUOTTAMUSTA!

10/05/2021

Itseluottamuksen merkitystä elämässä ei voi väheksyä. Itseluottamus on varmuuden kokemusta, uskoa omiin kykyihin ja siihen, että omat yritykset tuottavat tulosta. Itseluottamukseen liittyy myös positiivinen ajattelu, uskoa menestykseen ja onnistumiseen sekä odotuksiin parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta. Hyvä itseluottamus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen kuvittelee olevansa muita parempi.

Säännöllinen liikunta, terveellisten elämäntapojen noudattaminen kuten 7-9 tunnin yöunet, riittävä ravinnonsaanti lisäävät elämänhallintaa, niin sanottua koherenssin tunnetta ja tämä puolestaan vahvistaa itseluottamusta.

Tärkeintä on kuitenkin löytää se oma tapa liikkua, sillä kaikki liike lasketaan. Jokainen liike on voitto! Liiku siis omalla tavallasi kehittääksesi kehoa ja mieltä, joka päivä!