=

ONNISTUMINEN ON TAITO, MITÄ VOIT HARJOITELLA JA MISSÄ VOIT KEHITTYÄ

22.03.2021

Onnistuminen on päämäärän saavuttamista. Onnistuminen on valittu polku, jossa tapahtumat tuottavat positiivista energiaa. Positiivinen energia puolestaan tuottaa tekoja, jotka tulkitaan onnistumiseksi. Tällainen silmukka ruokkii siis itse itseään. Usein onnistumisen tiellä on vaikea edes havaita epäonnistumisia, on vain erilaisia yrityksiä päästä eteenpäin, uusia oppimisen mahdollisuuksia. On siis vain erilaisia tilanteita, joihin haetaan ratkaisuja. Voidaan siis ajatella onnistumisen olevan taito, jota voidaan kehittää. Taito huomata ja hahmottaa asioita, asennoitua ja suhtautua asioihin sekä taitona tarttua asioihin sekä tehdä asioita, jotka vievät sinua kohti onnistumista!Älä sorru negatiiviseen ajatteluun.

Älä lannistu epäonnistumisista - näe ne oppimismahdollisuuksina!


#suomenfitnessurheilury #koulutuspäällikköpaljastaa #jaettutieto #fitness #bodaus #kasvunasenne